Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Ανάπτυξη & Διαχείριση
Φυσικών Πόρων
flower
Ποιοι είμαστε

Η ΟΛΥΜΠΟΣ | Εταιρεία Μελετών ΙΚΕ με το δίκτυο μόνιμων συνεργατών της συμμετέχει σε μελέτες και παρέχει υπηρεσίες σε όλη τη χώρα και ως κάτοχος το υψηλότερης τάξης μελετητικού πτυχίου στις Δασικές μελέτες (κατηγορία 24Ε) είναι επιλέξιμη για την ανάληψη Δασικών μελετών από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, χωρίς όριο προϋπολογισμού.

Πελάτες  και  συνεργάτες  μας  είναι  φορείς  του  Δημοσίου  (ΥΠΕΝ,  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΔ. Δασών, Δασαρχεία), Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου  (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), καθώς και Ιδιωτικοί φορείς.
Υπηρεσίες

Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης σε υποθέσεις που άπτονται της περιβαλλοντικής/δασικής νομοθεσίας καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση μεγάλων ακινήτων.

Μελέτες

Τα στελέχη της ΟΛΥΜΠΟΣ διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην εκπόνηση μελετών διαφόρων κατηγοριών, έχοντας εκπονήσει πλήθος Δασικών, Περιβαλλοντικών, Υδραυλικών κ.ά. μελετών.

Μελέτες Δασών
0 +
Περιβαλλοντικές Μελέτες
0 +
Μελέτες Οδοποιίας
0 +
Υποθέσεις Δασικού Χάρτη
0 +
Μελέτες Α.Π.Ε.
0 +
Η ομάδα μας

Θωμάς Λάγκας

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Αλέξης Οικονόμου

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Δημήτρης Ζάγκας

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Ηλίας Νιάνιος

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Γιώργος Γίτσης

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Δημήτρης Πιστικούδης

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc

Μαρία Καραμούζα

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Θανάσης Παπαγιάννης

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Μάρκος Μουτσέλης

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Τελευταία Νέα